Usefull Phone Numbers


municipalityMunicipality of Serifos +302281051210

eaPolice +302281051300

limenikoPort Authority +302281051470

iatreioMedical Center +302281051202

farmakeioPharmacy  +302281051205

taxiΤAXI  +306973801051 – +306944473044 - +306944908637

8X8 COLOUR 001  Mek-kataskeuastiki-enDesign by DV

 

JoomSpirit